Pētniecisko darbu konkurss

22.martā Vecpiebalgas vidusskolā notika 3. Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu
izglītības iestāžu pētniecisko darbu konkurss 5. – 9.klašu skolēniem, ko organizē Vecpiebalgas vidusskola sadarbībā ar Amatas novada Apvienoto izglītības pārvaldi. 1.vietu konkursā ieguva Vecpiebalgas vidusskolas 5.klases skolniece Lizete Rudzīte ar darbu ,,Stokholmā dzīvojošais piebaldzēns Andrejs Legzdiņš”, 2.vietu – Vecpiebalgas vidusskolas 8.klases skolniece Dārta Kancēviča ar pētījumu ,,Kora ,,Pie Gaujas” piedalīšanās Dziesmu svētkos”, 3.vietu – Vecpiebalgas novada pamatskolas skolnieces Lāsma Kitija Mateusa un Keita Karīna Sābule ar darbu ,,Atmodas gars Dzērbenē – Sudrabu Edžus personības veidotājs.”