Pirmās nedēļas “Mazputniņā”

Tik rosīgi, tik darbīgi, tik raibi aizsācies jauns darba cēliens! Bērni, kuri tikko uzsākuši bērnudārznieku gaitas, paspējuši iepazīties, citi bērni izbaudījuši atkal satikšanās priekus. Pa šo laiku paspēts zīmēt, lipināt, vingrot, būvēt, skatīties teātra izrādi, spēlēt spēles, izbaudīt jaunās rotaļlietas, kā arī priecīgi satikties ne vien ar grupiņu audzītēm, bet arī kopā iet rotaļās ar muzikālo audzīti Agitu, sportot ar skolotāju Līgu, meistarot ar lego skolotāju Ansi, prātot ar Montesori skolotāju Vivitu, fantazēt ar mākslas skolotāju Ivetu, mācīties ar angļu valodas skolotāju Ilzi, risināt ar radošās matemātikas skolotāju Mārīti, veikli un graciozi cilāt kājas deju skolotāju Mārīti.