Projekta “Jaunie vides līderi” nodarbības Stalbes vidusskolā

Š.g.. 28. septembrī mēs, septiņi 11. klases skolēni – Kristers Bitainis, Līva Ješķina, Samanta Laura Libere, Anda Ogriņa, Mairita Sļadzevska, Elēna Zeltiņa un Santa Zvaigzne – viesojāmies Stalbes vidusskolā, lai projekta “Jaunie vides līderi” ietvaros pilnveidotu zināšanas par pasākumu plānošanu, pārraudzīšanu un izvērtēšanu, precīzāk, par PDCA (plan, do, check, act) metodi.

Nodarbību pirmajā daļā notika pieredzes apmaiņa par projekta pavadīto. Interesantas bija mūsu lektoru – ekspertu lekcijas, kurās uzstājās  Daniels Truškāns, ekoskolu programmas vadītājs Latvijā, un Una Dreiblate, SIA “Aktīvā tūrisma centra Eži” pārstāve. Manuprāt, visspilgtāk atmiņā mums paliks nodarbība, kuru vadīja aktieris, mūzikas grupas “Bez PVN” solists Kristaps Rasisms, daloties savā pieredzē pārrunas un uzstāšanās mākslu.

Visas dienas garumā ieguvām pozitīvas emocijas un radošas idejas, kas noderēs mūsu turpmākajam darbam.

Projekta dalībniece, 11. klases skolniece Elēna Zeltiņa