“Pūces skolas” izlaidums

21.augustā 20 pūčulēni izpleta spārnus, lai dotos uz skolu. Ar skanīgam dziesmām, ar rotaļām un dejām, ar dzejoļiem un prātojumiem “Kas es būšu, kad izaugšu liels” bērni teica ardievas bērnudārzam, parādot, ka ir gana lieli, zinoši un droši.