Pusaudžu un jauniešu mentālā veselība

1.februārī 5.-12.klašu skolēniem bija tikšanās ar Pusaudžu un jauniešu centra vadītāju Nilu Saksu Konstantinovu par mentālo veselību.

N.S. Konstantinovs ikdienā strādā ar pusaudžiem, sniedzot psihoterapiju un psihodiagnostiku. Ieguvis maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Lielbritānijā (Mančestrā), specializējies bērnu un pusaudžu psihoterapijā, apguvis terapiju Oksfordas Kognitīvās terapijas centrā, Eiropas bērnu un pusaudžu psihiatrijas savienības (ESCAP) 1. rezidences absolvents, šobrīd turpina apgūt bērnu psihoanalīzi. Lektors ir britu psihologu savienības (BPS), Bērnu un pusaudžu mentālās veselības asociācijas (ACAMH), Personības diagnostikas savienības (SPA) biedrs un Latvijas Psihoterapeitu biedrības valdes loceklis.

Nodarbības notika 3 grupās, ņemot vērā katras grupas vecumposma īpatnības un sabiedrības veselības pētījumus par efektīvām intervencēm vielu lietošanas riska mazināšanai skolas vecuma jauniešiem. Skolēni guva zināšanas par  mentālo veselību.

5.-6.klašu skolēni guva priekšstatu  par bērnu un agrīno pusaudžu psihoemocionālo veselību, kāpēc reizēm ir tik grūti izturēt vienaudžu spiedienu, kā apgūt spēju pateikt ,,Nē”. Kāda ir PPP ( pirmā psiholoģiskā palīdzība), vienaudžu atbalsts, palīdzības iespējas.

7.-9.klašu pusaudži iepazinās ar pusaudžu psihoemocionālo veselību, kā darbojas smadzenes, kā smadzenes ietekmē dažādas vielas, kādi ir psihoaktīvo vielu lietošanas riski un pasargājošie fakti.

10.-12.klašu jaunieši diskutēja kā mainās sabiedrības attieksme pret dažādām vielām, kāda saikne ar vielu lietošanu ir mentālajai veselībai. Kā palīdzēt sev un draugam uzturēt spēcīgu mentālo veselību. Vienaudžu atbalsts un palīdzība.