Radošā – erudīcijas pēcpusdiena “Ko es zinu par Latviju?”

Noslēdzot Latvijas simtgades mēnesi , Vecpiebalgas vidusskolā pulcējās kaimiņu skolu sākumskolēni. Madonas novada Liezēres pamatskolas, Vecpiebalgas novada pamatskolas un Vecpiebalgas vidusskolas sākumskolēni , darbojoties komandās, apliecināja savas zināšanas un erudīciju konkursā ,, Ko es zinu par Latviju’’. Skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem par Latviju, vērojot Latvijā zināmu cilvēku un vietu attēlus, mēģināja atrast tiem pareizo paskaidrojumu, no vēsturiskajiem novadiem salika Latvijas puzli, atraktīvi ,,Mēmajā šovā’’ rādīja un minēja zīmīgus, ar  Latviju saistītus nosaukumus un minēja krustvārdu mīklu.

Lai gan valdīja sacensību gars un punkti tika rūpīgi skaitīti, uzvarēja draudzība, jo ieguvēji bija visi un prieks bija visiem par kopā pavadīto laiku.

Rakstu sagatavoja: sākumsskolas skolotājas