Robotikas nodarbība

9.februārī ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pamatskolas 3. un 4. klases skolēniem notika nodarbības par robotu darbības dzīves ciklu, ozobotu sensoru pielietojumu informācijas iegūšanai, apstrādei.