Robotu skolas nodarbība

Bērnudārzā bērni atkal iepazīst robotus: kāds pirmo reizi, cits jau turpina un uzzina aizvien kaut ko jaunu vai nostiprina zināšanas. Šis ir veids kā bērni tehnoloģijas apgūst interesantā, radošā veidā, aktīvi darbojoties, veids, kurš bērnu attīsta, liek domāt, mēģināt, risināt un darīt.