Rudens pārgājiens,, Iepazīstam Vecpiebalgas novadu!”

Vecpiebalgas vidusskolas 4. – 12.klašu skolēni devās rudens  pārgājienā  2.un 3.septembrī.

Pārgājiena mērķis: Apmeklēt dažādas organizācijas, uzņēmumus, atpūtas vietas, lai veidotos priekšstats par novada darbību un attīstību, lai rastu iespēju sadarbībai mācību procesā.

4.kl. – Brīvdabas muzejs,, Vēveri”;

5.kl. – K. Skalbes māja “Incēni” un muzejs  ,, Saulrieti”;

6.kl. – K.  Skalbes muzejs,, Saulrieti” un  Alauksta ezera atpūtas vieta – estrāde;

7.kl. – Ineši un Inešu ezera peldvieta;

8.kl. – Alauksta ezera atpūtas vieta – estrāde;

9.kl. – Ineši un Inešu ezera peldvieta;

10.kl. – Vecpiebalgas muižas parks Inešos;

11.kl. – Vecpiebalgas muižas parks Inešos;

12.kl. – Brežģa kalns – Kaive – z.s. Veckurmji