Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

/ L. Vāczemnieks /

 

  1. novembris – nozīmīga diena Latvijai – valstij Baltijas jūras krastā.

1918.gada 18.novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. Šajā dienā politiķiem bija iespējams apliecināt savu valstsgribu Latvijas galvaspilsētā un uzreiz izveidot arī valdību.

Šogad svinam 102.dzimšanas dienu. Daudz vai maz?

Kas raksturo Latviju? Atbildes visdažādākās: karogs, valoda, Brīvības piemineklis, Baltijas jūra,

tautas tērps, Dziesmu un Deju svētki, Tautasdziesma, četri gadalaiki, dziesma, ģimene, mājas, talantīgi cilvēki,  rupjmaize, medus…

 

Mūsu dāvanas svētkos:

  • Saposta skolas apkārtne, izliktas auseklīša zīmes skolas pagalmā ( dienas tumšajā laikā izgaismotas).
  • 1. -6.klašu kolektīvi pagalmā veidoja no dabas materiāliem latviešu spēka zīmes- Laimas slotiņa, ozoliņš  jeb aka, Laimas grābeklītis, krupītis, Māras krusts un zalktis.
  • Skolas gaiteņu logos rotājas auseklīši, bet klašu telpās vērojamas latvju spēka zīmes,auseklīši, fotogrāfijas, kompozīcijas.
  • Vērojama 5.un 6.klašu skolēnu vizuālās mākslas stundās veidotā darbu izstāde “Latvju raksti.
  • Skolas bibliotēkā grāmatu izstāde “ Novembris Latvijā”.
  • Svētku nedēļā mācību stundās skolēni strādāja radoši. Angļu valodas stundās meklēja interesantus faktus par Latviju, lai varētu pastāstīt ciemiņiem par savu valsti “Es lepojos ar Latviju…!”; matemātikas stundās spēlējās ar skaitļiem “Es būšu krāsa Latvijā…”, “Apceļo Latviju!”; latviešu valodas stundās iepazinās ar pasakām par Latviju un rakstīja radošus darbus.
  • 17. novembrī visās klasēs notika svētku audzināšanas stunda ( arī 7.-12.kl. skolēniem, izmantojot IT), kurā vērojām video par mūsu skolu ( veidoja Aivis Šulcs) un apsveikumu svētkos – skolas direktores I. Strelkovas un pašpārvaldes vadītāja K. Freimaņa. Ikviens skolēns piedalījās skolas pašpārvaldes veidotajā video konkursā par Latviju. Neizpalika tradicionālais svētku kliņģeris. Kopīgi darbojās, veidoja apsveikumus, rakstīja sev vēlējumus.
  • 2016. gadā Vecpiebalgas vidusskolā aizsākās brīnišķīga tradīcija – par latviešu valodas godāšanu un popularizēšanu tiek piešķirta pulkveža Anša Zeltiņa – Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, pulkveža – stipendija. Stipendiju piešķir pulkveža dēls Namejs Zeltiņš ar kundzi. Stipendiāti tiek noskaidroti, veicot skolēnu un skolotāju aptauju saskaņā ar stipendijas piešķiršanas kārtību.

Šogad A. Zeltiņa stipendiju piešķīra: Martai Loginai-Pundurei, Kristianam Briedim un mūzikas skolotājai Intai Apalupai.

17.novembrī stipendiāti un skolas vadība devās uz A. Zeltiņa atdusas vietu,lai to sakoptu un noliktu ziedus valsts svētkos.

  • No Nameja Zeltiņa svētkos saņēmām dāvanu. Grāmatas: Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumu “GADA GRĀMATA 2020”, “Mežzinātnieka Kaspara Buša mantojums” un šineli, ar kuru aktieris filmējās “Dvēseļu putenī”.

Katram būt Latvijas patriotam un sirdī lolot savu Latviju! Katram censties dzīvot un čakli strādāt savas Latvijas labā ikdienu! Tā mēs visi kopā veidosim savu Latviju arvien diženāku un varēsim ar to patiesi lepoties! Saules mūžu Latvijai.