Sākumskolas skolēnu pārgājiens

24.septembrī sākumskolas skolēni devās pārgājienā „Iepazīsti Vecpiebalgu!” uz „pasaku ķēniņa” K.Skalbes muzeju. „Saulrietos” mūs jauki sagaidīja Meža māte, kura ieveda mūs pasaku mežā. Tur aplūkojām zīmētās pasaku gleznas, klausījāmies pasaku par lāci un pelīti. Bijām pirtiņā, kurā smaržoja dažādas pirts slotiņas. Ar interesi visi apskatījām rakstnieka mājas un uzzinājām par viņa dzīvi. Skolēniem patika uzspēlēt pasaku spēli. Paldies muzeja darbiniecēm Līvai Grudulei un Ilonai Muižniecei!