Skolas sakopšanas talka

Skaistās un košās rudens lapas, kas priecē cilvēku acis, kādā brīdī no kokiem nobirst. Tas liecina par rudens klātesamību un to, ka arī ziema vairs nav aiz kalniem. Parkos, ceļmalās, dārzos un pagalmos lapas tiek savāktas. Galvenokārt tādēļ, lai sagatavotu savu apkārtējo vidi ziemas mieram.

 Priecājamies savas skolas apkārtnes sakopšanas talkā paveikto!