Nodarbību grafiks 2018.–2019. mācību gada 2.semestrim

Klases audzinātāja: Monta Gavare

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1 8:30-9:10 Dabaszinības Datorika(B)/Angļu valoda (A) Latviešu valoda Sports Matemātika
2 9:20-10:00 Dabaszinības Angļu valoda (B)/datorika (A)
Matemātika Matemātika Latviešu valoda
3 10:10-10:50 Mūzika Latviešu valoda Sociālās zinības Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas
4 11:00-11:40 Matemātika Latviešu valoda Mūzika Krievu valoda Vizuālā māksla
5 12:00-12:40 Latviešu valoda Matemātika Vizuālā māksla Ētika Klases stunda
6 13:00-13:40 Sports Tautu dejas
7 13:50-14:30 Sporta pulciņš Mūsdienu dejas Ansamblis
8 14:40-15:20