Stipri un vienoti mūsu Latvijai!

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K. Skujenieks)

 

17.novembrī, sagaidot Latvijas 104.dzimšanas dienu, visa skolas saime pulcējās uz svinīgo pasākumu skolas zālē. 10.klases skolēnu nelielais un sirsnīgais uzvedums priecēja mūs. Skolas direktore pasniedza:

  • Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, pulkveža Anša Zeltiņa stipendiju par dzimtās valodas izkopšanu, godāšanu un popularizēšanu Lizetei Rudzītei ( 9.klase), Sintijai Briedei ( 11.klase) un sākumskolas skolotājai Inesei Radvilavičai;
  • Erasmus+ projekta ,,Empowered in Inclusion” īstenošanā un ieguldījumu dalībvalstu vizītes nodrošināšanā –  Baibai Bērziņai, Baibai Krūmiņai un Sandrai Makarei;
  • Cēsu novada pašvaldības Gada darbinieks nominācijā ,,Par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā” Līgai Glāzerei – Spalviņai;
  • Godināšanas raksts ,,Savējo labie darbi” – Agitai Šulcai un Ingunai Bauerei.

Klašu audzināšanas stundas bija veltītas novadnieka, mūsu skolas absolventa, dramaturga, publicista, politiķa Paula Putniņa piemiņai. Skolēni iepazinās ar literāro darbību, skatījās videofragmentus no izrādēm, lasīja lugu fragmentus, atmiņās par savu tēti un vectēvu dalījās Indriķis un Pauls Putniņi.

Pulkveža A. Zeltiņa dēls Namejs ar kundzi bija sarūpējuši katram klases kolektīvam svētku kliņģeri.

 

Video: Aivis Šulcs