Sumināti labākie mācību un audzināšanas darbā

30.maijā skolas aktu zālē tika sumināti labākie mācību un audzināšanas darbā.

2018./ 2019.mācību gadu ar augstiem vērtējumiem (liecībā tikai 8, 9 un 10 balles) beidza 13 skolēni: 2.a kl. Elīna Dulberga, Armands Gulbis un Kate Ķepīte, 2.b kl. Mārcis Bridāgs, Agnese Lapiņa un Līva Lielbārde, 3.kl. Annija Līna Berķe, Lauris Neimanis, Rūdolfs Rozmans un Alija Agape Zmičerevska, 5.kl. Elizabete Cīrule, Simona Radvilaviča un Elīza Ratniece.

Mācību gadu beidzot, augstākie vidējie vērtējumi 1.-3.kl. grupā Annijai Līnai Berķei  un Rūdolfam Rozmanam (9.33), Elīnai Dulbergai un Alijai Agapei Zmičerevskai (9.00), Armandam Gulbim, Katei  Ķepītei, Mārcim Bridāgam un Agnesei Lapiņai (8.50), 4.-9.kl. grupā – Simonai Radvilavičai (8.82), Elizabetei Cīrulei un Elīzai Ratniecei (8.73), Agnesei Volmanei (8.64), 10.-12.e kl. grupā – Elizabetei Katei Antonei (8.53), Silvestram Pētersonam (8.44), Annai Balodei un Elīnai Melderei (8.20), 10.-12.v kl. grupā – Elēnai Zeltiņai (8.07), Jurikai Kristīnei Ņemikinai (7.68) un Kristeram Bitainim (7.50).

Klase

Klases pirmais trijnieks

  1.vieta 2.vieta 3.vieta
1.      
2.a Elīna Dulberga (9.00) Armands Gulbis (8.50)

Kate Ķepīte

Danils Krists Smirnovs (7.50)
2.b Mārcis Bridāgs (8.50)

Agnese Lapiņa

Līva Lielbārde (8.00) Ernests Eglītis (7.00)

Amanda Spilva

Daniela Spilva

3. Annija Līna Berķe (9.33)

Rūdolfs Rozmans

Alija Agape Zmičerevska (9.00) Lauris Neimanis (8.33)
4. Anete Kazlauska (8.55) Kate Vilčiauska (8.00) Agnese Brence (7.91)
5. Simona Radvilaviča (8.82) Elizabete Cīrule (8.73)

Elīza Ratniece

Keita Graudiņa (7.64) Renārs Melngailis
6. Agnese Volmane (8.64) Linards Ločmelis (8.07) Markuss Bērziņš (7.93)
7. Indra Gita Bērziņa (8.44) Luīze Elīza Baltputna (7.80) Jurģis Zommers (7.31)
8. Dārta Kancēviča (8.12) Elza Oļševska (7.53) Kārlis Ivars Braķis (7.24)

Rēzija Krieviņa

9. Kitija Rozenova (8.24)

Marta Agnese Asare

Sanija Gobiņa (8.00) Elīna Līva Pozņakova (7.63)
10.E Elizabete Kate Antone (8.53) Anna Balode (8.20)

Elīna Meldere

Maira Kukle (7.80)
10.V Samanta Vāce (5.69)

Emīls Žēpers

Arvis Arvīds Jekimovs (5.63) Renārs Pundurs (5.56)
11.E Silvestrs Pētersons (8.44) Sandra Vītoliņa (6.80) Mikus Cimdiņš (6.75)
11.V Jurika Kristīne Ņemikina (7.68) Ralfs Bērzkalns (6.79) Simone Vāce (6.74)
12.V Elēna Zeltiņa (8.07) Kristers Bitainis (7.50) Zanda Paulova (7.25)

 

Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Anša Zeltiņa stipendiju par dzimtās valodas izkopšanu, godāšanu un popularizēšanu saņēma 12.klases skolniece Elēna Zeltiņa, 10.klases skolnieks Ralfs Kuzmans un bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa.

Tiesības prezentēt skolu goda plāksnē ,,Labākie mācībās” ieguva:

Klase Skolēna vārds, uzvārds
1.klase Madara Asare Klāvs Gavars
2.a klase Kate Ķepīte Armands Gulbis
2.b klase Agnese Lapiņa Mārcis Bridāgs
3.klase Annija Līna Berķe Rūdolfs Rozmans
4.klase Anete Kazlauska Rūdis Putniņš
5.klase Simona Radvilaviča Renārs Melngailis
6.klase Agnese Volmane Linards Ločmelis
7.klase Indra Gita Bērziņa Kristaps Polis
8.klase Dārta Kancēviča Kārlis Ivars Braķis
9.klase Kitija Rozenova Kristaps Agafonovs
10.klase Elizabete Kate Antone Mārcis Bērziņš
11.klase Jurika Kristīne Ņemikina Silvestrs Pētersons
12.klase Elēna Zeltiņa Kristers Bitainis

Titulu ,,Gada skolēns” ieguva 9.klases skolniece Kitija Rozenova un 10.klases skolnieks Mikus Cimdiņš, titulu ,,Gada skolotājs” – sporta skolotāja Agita Krama un bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa.

Par uzvarētājiem 2018./2019.m.g. skolēnu atestācijā kļuva: mācību darbā Kitija Rozenova un Silvestrs Pētersons, mākslinieciskajā pašdarbībā Sanija Gobiņa un Elizabete Kate Antone, sabiedriskajā darbā Marta Agnese Asare un Jurika Kristīne Ņemikina, sportā Dagmāra Gulbe un Mikus Cimdiņš, saskarsmes kultūrā Kristians Briedis un Maira Kukle.

Klase Labākais

mācību

darbā

Labākais mākslinieciskajā pašdarbībā Labākais sabiedriskajā darbā Labākais sportā Labākais saskarsmes kultūrā
4. Anete

Kazlauska

Rūdis

Putniņš

Keitija

Naprejenko

Emīls

Krieviņš

Armands

Groza

5. Elīza

Ratniece

Keita

Graudiņa

Lizete Rudzīte Rinalds

Dzenis

Evelīna

Kalniņa

6. Markuss

Bērziņš

Agnese

Volmane

Marija Liāna Gabrāne Megija

Biķerniece

Dagmāra

Smaliķe

7. Luīze Elīza Baltputna Jurģis

Zommers

Indra Gita

Bērziņa

Ervīns

Gruņins

Asnate

Briška

8. Dārta

Kancēviča

Mārtiņš

Šatrovskis

Dagmāra

Gulbe

Rēzija

Krieviņa

9. Kitija

Rozenova

Sanija

Gobiņa

Marta Agnese Asare Kristians

Briedis

10. Anna

Balode

Elizabete Kate

Antone

Elīna

Meldere

Emīls

Žēpers

Maira

Kukle

11. Silvestrs Pētersons Mārcis

Goba

Jurika Kristīne Ņemikina Mikus

Cimdiņš

Sandra

Vītoliņa

12. Elēna

Zeltiņa

Kristers

Bitainis