Sveču diena matemātikas stundās

Lai sveču liesmiņas iemirdzētos matemātikas stundās, tad 4.klases skolēni, mācoties reizināšanu rakstos, iededza sveci pēc sveces un atšifrēja O.Vācieša dzejoli,, Svečturis”. 5.klases skolēni atšifrēja šifrus, atkārtojot darbības ar parastajām daļām, un meklēja informāciju par sveču meistara profesiju. 6.klases skolēni sniegā veidoja sveci, mērīja tās augstumu un platumu. Mērījumus izmantoja stundā, mācoties tēmu,, Attiecība un proporcija”.