Tēvu dienas pasākums

Šogad Tēvu dienā aicinājām palīgā tētus, lai visi kopā veidotu skolas vidi. Liels paldies tētiem, kas atrada laiku, lai piedalītos! Jūs esat lieliski!
Visi kopā mēs varam daudz!
Sveicam Tēvu dienā!