Tiek veikti skolas sakopšanas darbi

Vecpiebalgas vidusskolā darbi neapstājas, šobrīd tiek veikti skolas sakopšanas darbi, lai svētkiem skolas apkārtne būtu sakopta.