Tiesībsarga biroja Vēlēšanu pratības stunda 10.-12.klase

5.novembrī 10.-12.kl.skolēniem notika tiešsaistes Vēlēšanu pratības stunda. Stundu vadīja Tiesībsarga biroja juriste Santa Tivaņenkova, kas iepazīstināja skolēnus ar  vēlēšanu pratību.

Juriste iepazīstināja, kāpēc ir būtiski piedalīties vēlēšanās un kā nodefinēt savas personīgās intereses politikas kontekstā.

Skolēni iesaistījās diskusijā par savu pieredzi saistībā ar vēlēšanām. Nodarbības noslēgumā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas Kahoot testā.