Tikšanās ar arhibīskapu Jāni Vanagu

8.maijā plkst. 14.30 Skolas aktu zālē tikšanās ar arhibīskapu Jāni Vanagu, mācītājiem Intaru Jonīti un Didzi Kreicbergu. Aicināti vecāko klašu skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki, vecvecāki!