Tikšanās ar Smiltenes tehnikuma pārstāvi Rolandu Aģi

Šinī mācību gadā sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu 8. klases skolēniem ir piedāvāta lieliska iespēja- fakultatīvajās ugunsdzēsēju mācībās apgūt ugunsdzēsēja – glābēja profesionālās iemaņas. Mācības notiks divas reizes mēnesī divu gadu garumā, un to noslēgumā audzēkņiem būs jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Pēc tā nokārtošanas skolēni iegūs tiesības ārpus konkursa iestāties Smiltenes tehnikumā, lai turpinātu mācības un kļūtu par profesionāliem ugunsdzēsējiem- glābējiem.

10.septembrī pie 8. klases skolēniem viesojās Smiltenes tehnikuma Būvniecības un mašīnbūves nozares nodaļas vadītājs Rolands Aģis, kurš tuvāk iepazīstināja ar Smiltenes tehnikuma vēsturi, apgūstamajām programmām un citām iespējām, ko gūst jaunieši, kas vēlas apgūt amata prasmes šajā tehnikumā. Audzēkņi uzzināja, ka ugunsdzēsējs nav tikai tas, kas dzēš ugunsgrēkus, bet ir plaša profila speciālists, kas pēc tehnikuma absolvēšanas var strādāt arī administratīvajā sektorā vai kādā privātuzņēmumā kā atbildīgais par ugunsdrošību.

Lai skolēni varētu piedalīties arī praktiskajās nodarbībās, skola ir iegādājusies jaunus ugunsdzēsēju spectērpus, kas ļaus apjaust apgūstamā aroda svarīgumu.

Novēlu, lai mums izdodas veiksmīga sadarbība ar Smiltenes tehnikumu un skolēni gūst interesi un prieku ugunsdzēsēju mācībās!

 

Vita Lapiņa, 8. klases audzinātāja