Ūdens punkts

Pie jaunās pašpārvaldes telpas ir izveidots ūdens punkts, kuru var izmantot jebkurš.