Un nu Tu izej pasaulē…

2021.gada 2.jūlijā svinīgā pasākumā 12.klases skolēni saņēma atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Un nu Tu izej pasaulē…

Līdz šim Tu esi dzīvojis agras jaunības pienākumos un bezrūpībā, ziņkāri raudzīdamies apkārt: draugi ir tepat blakus, pieaugušie vēlīgi rāda uz apvārsni, un Tava sirds straujāk iepukstas, priekšā juzdama visu brīnišķo, ar ko būs pārpilna Tava sirds.

Tu izej uz lielā ceļa, pasmēlies no savas skolas gudrības akas. Vai pasniegsi palīdzīgu roku nelaimē nokļuvušajam? Vai piedosi nejaušu, netīšu pārinodarījumu? Vai pie Tavas dvēseles durvīm drīkstēs pieklauvēt, meklējot iejūtību, sapratni un mīlestību? Uz šiem un vēl daudziem citiem esības jautājumiem atbildes meklēsi pats, jo kādas durvis uz jauko bezrūpību nu aizveras.

Ja Godīgums, Uzticība, Atbildība, Draudzība, Laipnība un Mīlestība ir Tavā ceļasomā, jebkurš ceļš nebūs par grūtu un jebkuras durvis Tev atvērsies.

Bet Tava skola un skolotāji gaidīs Tevi ciemos, un Tavi panākumi, veiksme un dzīvotprasme būs mūsu vislielākais gandarījums.

Gaišu ceļu!