Koncerti klātienē nav iespējami, bet mājās var dziedāt pēc sirds patikas. Maija mēnesī bija iespēja katram izpausties radoši. Bija jāsagatavo dziesmas priekšnesums un 4. klasei pasaka ar dažādām skaņām. Tad nu piedāvājam nelielu ieskatu šajos priekšnesumos. Paldies visiem bērniem par atbildīgo un radošo darbošanos! Liels paldies arī vecākiem, kuri dziedāja, spēlēja, filmēja un visādi citādi atbalstīja savus bērnus!