Vecāku diena

4.oktobrī skolā vecāku diena. Vecākiem bija iespēja apmeklēt divas mācību stundas (5. un 6.mācību stundu), vērot sava bērna darbošanos un aprunāties ar priekšmetu skolotājiem. Vecāki veica arī stundas izvērtējumu:

 Es priecājos par savu bērnu šajā stundā, tāpēc ka…. ;

 Paslavē ( stundā man patika …….);

 Piedāvā (mani ieteikumi ……);

 Pajautā (man nebija saprotams …….).

Vecāki pabija mācību stundās 42 skolēniem, bet lekciju ,, Kustības ikdienā bērna priekam un attīstībai ilgtermiņā”,  Dr.paed.,asociētās profesores Intas Bulas – Bitenieces apmeklēja 43 skolēniem.

Lekcijā radām atbildes uz vairākiem jautājumiem:

  • Kāpēc nepieciešamas fiziskās aktivitātes?
  • Kā fiziskas kustības ietekmē smadzeņu darbību?
  • Kas man traucē organizēt/veicināt/sekmēt/mācīt aktīvu dzīvesveidu un to mācīt tālāk bērniem?

Visa mūsu dzīve no sākuma līdz beigām ir saistīta ar kustību:

  • Bērns mācās pārvietojoties: rāpo, skrien, lec. Visa veida prasmju apgūšana ir saistīta ar muskuļu darbību.
  • Mūsu organismā nepārtrauktā kustībā atrodas viss: muskuļi, asinis, limfa. Ja cilvēks mācās vai pārstrādā informāciju, tad kustības vienmēr ir šī procesa sastāvdaļa. Mācīšanās ir iespējama tikai pateicoties kustībām.

“Nepieciešams, lai garīgā un fiziskā audzināšana notiek paralēli, citādi mēs traucēsim to orgānu attīstību, kam netiks piedāvāts konkrēts vingrinājums. Kustība un fiziskā slodze ir līdzeklis izziņu spēju attīstībai. Tāpēc fiziskajai izglītībai – fiziskajiem vingrinājumiem – ir jābūt katru dienu tikpat daudz, cik garīgajām nodarbībām(  krievu pedagogs Pjotrs Lesgafs).

Pozitīvas emocijas ir puse no uzvaras! Svarīgāks ir process nevis gala rezultāts!