Vecāku pilnsapulce

28.augustā plkst. 18:00 Vecpiebalgas vidusskolā tikās vecāki pilnsapulcē un klašu vecāku sapulcēs, lai iepazītos ar mācību darba organizāciju Vecpiebalgas vidusskolā, uzsākot jauno mācību gadu pašreizējā situācijā saistībā ar COVID – 19.

Skola realizēs mācību procesa „A”modeli – mācības klātienē ar vai bez attālināto mācību elementiem.

Klašu audzinātājas iepazīstināja ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, normatīviajiem aktiem, interešu izglītības iespējām.

Uz tikšanos bija ieradušies vecāki 127 ( jeb 64%) skolēniem.