Vecpiebalgas apvienības apbalvojumu pasniegšanas pasākums

Trešajā decembrī Vecpiebalgas kultūras namā svinīgajā pasākumā tika sveikti laureāti Vecpiebalgas apvienības pārvaldes apbalvojumam par sasniegumiem dažādās jomās 2021. gadā, kā arī par ieguldījumu Vecpiebalgas novada/apvienības attīstībā un popularizēšanā.

Īpaši priecājamies un lepojamies, ka par godprātīgu savu pienākumu veikšanu apbalvojumu saņēma:

GADA SKOLOTĀJS
IVETA ĒRGLE – par atbildīgu, mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” attīstības veicināšanā un ieinteresētu līdzdarbošanos skolas un sabiedriskajā dzīvē

GADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS DARBINIEKS
DAINA SPILVA – par kvalitatīvu, precīzu, atbildīgu darbu un toleranci

GADA JAUNIETIS
MARTA LOGINA-PUNDURE – par mērķtiecīgu piedalīšanos valsts mēroga jauniešu projektos un aktīvu darbu Vecpiebalgas vidusskolas izglītojamo pašpārvaldē