2020.gada pavasarī BDR „Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība” iesniedza savu pirmo projektu „Keramikas krāsns iegāde” biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” rīkotajā konkursā un saņēma apstiprinājumu. Projekta autore Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” Iveta Ērgle izvirzīja šādus galvenos projekta mērķus:

  1. Uzlabot profesionālās izglītības materiālo bāzi, pilnveidot profesionālās un vispārējās izglītības mācību programmu, uzlabot audzēkņu iemaņas un prasmes keramikā, nodrošināt novada skolēnu konkurētspēju.
  2. Piedāvāt bezmaksas iespēju Vecpiebalgas novada radošo jomu pārstāvjiem – keramiķiem, amatniekiem – un citiem interesentiem ne tikai izveidot savu mākslas darbu, bet arī apdedzināt.
  3. Organizēt veidošanas/keramikas apmācības, meistarklases un citas radošās aktivitātes Vecpiebalga novada skolēniem un citiem interesentiem kā mācību iestādēs, tā citos kultūras pasākumos novadā.

Aprīlī svinēsim keramikas cepļa atvēršanas svētkus un dedzināsim pirmos keramikas darbus.