Videonovērošana

Vecpiebalgas vidusskolā darbību ir uzsākusi videonovērošanas sistēma. Jau 2018.gada 27.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas (vecāku) padome pieņēma lēmumu par videonovērošanas nepieciešamību, tāpat kā 2018.gada 11.oktobrī Vecpiebalgas vidusskolas pedagoģiskā padome pieņēma lēmumu par videonovērošanas uzstādīšanu skolā. Attiecīgi tika papildināti Vecpiebalgas vidusskolas iekšējie kārtības noteikumi ar punktu Nr. 114., kas nosaka, ka Izglītības iestādē un tās teritorijā darbojas videonovērošanas kameras, lai nodrošinātu izglītojamo, pedagogu un Izglītības iestādes viesu drošību Izglītības iestādes teritorijā, kā arī pasargātu Izglītības iestādes materiālās vērtības, izglītojamo darbus un dekorācijas. Par videonovērošanu Izglītības iestādē un tās teritorijā informē tam speciāli izvietotās brīdinājuma zīmes.
Kopumā ir paveikt milzīgs darbs, jo faktiski skolā ir savilkts jauns tīkls, kas nodrošinās gan videonovērošanas funkcionēšanu, gan jaunu interneta tīkla pieejamību visā skolā, tāpēc sakām paldies datorspeciālistiem Jānim un Agrim.