Vides stunda 1.- 3. klašu skolēniem

Šī gada 7. novembrī 1.- 3. klašu skolēniem notika Vides stunda par otrreizējo resursu -makulatūras -pārstrādi, ko projekta “Jaunie vides līderi “ ietvaros organizēja 11.klases skolēni, bet vadīja Mairita Sļadzevska.

Pirmajā stundas daļā skolēniem tika sniegtas teorētiskās zināšanas par papīra rašanās vēsturi, senākā papīra ražošanu un Līgatnes papīrfabriku. Skatoties mācību filmu „Šķirosim papīru!”, skolēniem bija jābūt ļoti vērīgiem, lai varētu atbildēt uz dažādiem jautājumiem un nopelnīt pārsteiguma balvas.

Katrā klasē tika noteikti un sumināti arī trīs veiksmīgākie zīmējumu un domrakstu konkursa ‘Papīra lapas ceļojums’ dalībnieki.