Vizīte Spānijā

No 22. līdz 26.maijam mēs – skolotājas Baiba Bērziņa, Baiba Krūmiņa un Sandra Makare Erasmus+ projekta “Empowered in Inclusion” (2021-2-EE01-KA201-SCH-00049762) ietvaros apmeklējām IES Ruiz de Alda skolu Spānijā (San Javier, Murcia). Šī bija  pirmā projekta vizīte klātienē, līdz šim partnerskolu pārstāvji bijām tikušies tikai Google Meet virtuālajā vidē.

Lidojums uz Spāniju bija garš – ar pārsēšanos Oslo (Norvēģija), tāpēc San Javier nonācām tikai vakarā. Pie viesnīcas mūs sagaidīja skolotājas Paloma Martinez Molina, Angeles Toledo Escalera un Pilar Sanchez Lozano. Neilgi pēc tam iepazināmies arī ar pārējiem projekta dalībniekiem – Atika Havva Dokumaci, Derya Kutluhan, Ramazan Murat Ergen (Turcija) un Tiiu Malk, Kadu Aasma, Merike Heinsoo (Igaunija). Kaut arī pēc lidojuma visi dalībnieki bija noguruši, iepazīšanās bija ļoti sirsnīga un draudzīga.

Pirmdienas (23.05.) rīts sākās ar skolas apskati un iepazīšanu. IES Ruiz de Alda ir vidusskola, kurā mācās ~ 1100 skolēni (12 – 16 gadi) un strādā 98 skolotāji. Skolu apmeklē daudz bērnu, kas nāk no iebraucēju ģimenēm un bērni, kas dzimuši ārpus Spānijas, tāpēc skolā, galvenokārt, tiek vērsta uzmanība uz šo bērnu iekļaušanu spāņu vidē – valodas apguvi, kultūras iepazīšanu un izpratni, emocionālo labsajūtu un spēju nākotnē iekļauties darba tirgū.

Mūs patīkami pārsteidza, ka skolā, neraugoties uz lielo skolēnu skaitu, nav burzmas, skriešanas un trokšņa, viss notiek rimti un nesteidzīgi. Kaut gan skolā valda liela atšķirība skolēnu vidū (tautība, mentalitāte, uzskati), atmosfēra ir draudzīga un toleranta. Mācību stundu laikā klašu durvis ir atvērtas, mācību process ir atklāts.

Lai iesaistītu skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī, lai mācītu bērniem rūpēties par vidi sev apkārt, skolotājas Palomas vadībā skolēni paši veidojuši un krāsojuši koka kastes šķirotajiem atkritumiem, savukārt, skolotājs Dāvids kopā ar skolēniem ir izveidojis pie skolas nelielu dārziņu, kur mācīties rūpēties par augiem.

Pēc skolas iepazīšanas spāņu skolotājas pastāstīja par izglītības sistēmu Spānijā un to, kā strādā skolas padome. Redzējām, cik ļoti liela loma ir komandas darbam, lai palīdzētu bērniem, kuriem tas ir nepieciešams, iekļauties sabiedrībā. Viņiem ir ļoti labi izstrādāta sadarbība gan skolas komandas iekšienē, gan ar reģionālajām institūcijām, kuru galvenais uzdevums ir nevis kontrolēt, bet palīdzēt ar padomu, rast risinājumu problēmsituācijās, piedāvāt atbalstu un dažādus projektus, kas var veicināt līdzvērtīgu attieksmi pret visiem skolēniem.

Pēc neliela pārtraukuma arī pārējo dalībvalstu pārstāvji prezentēja savas skolas un sniedza nelielu ieskatu par iekļaujošo izglītību savā skolā un valstī.

Otrdien (24.05.) Spānijas kolēģi dalījās ar labās prakses piemēriem par dažādiem projektiem, kādos viņi ir iesaistījušies  vai veidojuši paši, lai palīdzētu savas skolas jauniešiem, piemēram,

  • projekts SNAPPET – digitālie mācību materiāli skolēniem ar vecumam neatbilstošu, ļoti zemu vispārējo zināšanu līmeni;
  • projekts “ME TO YOU” skolēniem, kas uzsāk mācības šajā skolā – par emocionālo audzināšanu, toleranci un prasmi risināt sociālos konfliktus;
  • projekts “HOMBRE” skolēniem, kas mācās pēdējā klasē – lai mazinātu alkohola un narkotiku lietošanu jauniešu vidū;
  • projekts “MADRAZA” skolēniem, kuriem ir spāņu valodu zināšanu trūkums, jo viņu dzimtā valoda ir cita (lielākoties, arābu valoda), kā rezultātā jauniešiem ir grūtības integrēties un tiek kavēta arī pārējo mācību priekšmetu apguve.

Turpinājumā mums bija iespēja tikties ar Murcia reģiona izglītības ministrijas pārstāvjiem, kas strādā ar specifisko mācīšanās grūtību jautājumiem. Viņi pastāstīja par reģiona Psiholoģiski pedagoģiskās atbalsta komandas struktūru, funkcijām un darbības principu, kā arī par projektu “MADRAZA”. Šīs tikšanās laikā bija iespēja aprunāties arī ar meiteni, kura šajā projektā darbojas kā mentors un dodas pie skolēniem, runā ar viņiem par aktuālajām problēmām un iedrošina viņus.

Dienas noslēgumā veidojām infografikas par to, kā iekļaujošā izglītība tiek realizēta katrā no projekta dalībvalstīm.

Trešdien (25.05.) mums bija iespēja tikties ar skolēniem, kuriem ir dažāda pieredze iekļaujošajā izglītībā – puisis ar kustību traucējumiem, meitenes, kas nāk no imigrantu ģimenēm, meitene ar socializēšanās problēmām, puisis, kurš strādā skolas sociālajā centrā un iesaista bērnus, kuriem nepieciešama palīdzība. Bērni bija sagatavojuši ļoti emocionālu prezentāciju – pasaku “Četri mazi stūrīši”.

Dienas otrajā daļā mums bija iespēja izspēlēt dažādas spāņu skolotāju sagatavotās intelektuālās un attīstošās galda spēles, kuras tiek izmantotas skolā, lai uzlabotu skolēnu emocionālo labsajūtu, savstarpējās attiecības un komunikāciju (Ice-breaking aktivitātes).

Dienas noslēgumā veicām projekta ideju un aktivitāšu apkopojumu un izvērtējumu, kā arī apspriedāmies par nākošās vizītes norisi Latvijā septembra beigās.