Volejbola sacensības starp klasēm

29. novembrī  notika volejbola sacensības starp klasēm. Rezultāti:

5.-8. klašu grupa:

1.vieta – 7. klase

2.vieta – 8. klase

3.vieta – 6. klase

9. -12. klašu grupa:

1.vieta – 11. klase

2.vieta – 12. klase

3.vieta – 9. klase

Paldies visiem par piedalīšanos!