Zibakcija „Es esmu gabaliņš no skolas puzles”

Vecpiebalgas vidusskola kopš 2022.gada 1.marta piedalās Erasmus+ projektā „Empowered in Inclusion” par iekļaujošo izglītību. Šī projekta ietvaros, gaidot ciemiņus no Spānijas, Turcijas un Igaunijas, radās ideja par zīmējuma izveidošanu visiem kopā, akcentējot domu, ka skolā katrs skolēns, katrs skolotājs, katrs darbinieks, būdams unikāls un neatkārtojams, ir daļiņa no lielās kopējās skolas saimes un ikkatram šeit ir sava vieta un sava loma. Ja kaut viens no mums nebūtu, kopbilde būtu pavisam savādāka.

Par zibakcijas laikā izveidotā mākslas darba moto izvēlējāmies Imanta Ziedoņa teikto: „Pasaulē nav tik maza cilvēciņa, kuram mēs katrs nevarētu būt biedrs, draugs un brālis”.

Sadarbojoties ar skolotājiem, katram skolēnam tika iedots balts puzles gabaliņš un tika lūgts uzzīmēt uz tā vai izkrāsot to, kā paši vēlas. Daži izvēlējās zīmuļkrāsas, citi – flomasterus; daži krāsoja melnbaltos toņos, citi – jo raibāk, jo labāk; kāds izvēlējās ģeometriskos rakstus, cits – krāsu laukumus, vēl citi – tematiskus zīmējumus. Vienīgais noteikums, ko lūdzām visiem ievērot – darbiņā noteikti ir jābūt iekļautam arī puzles gabaliņa autora vārdam, jo katrs gabaliņš simbolizē ik katru no mums un tāpat kā mēs nevēlamies būt anonīmi, gribam, lai mūs uzrunā vārdā, ko vecāki mums piedzimstot devuši, tā arī katrs mūsu mākslas darbs ir pelnījis rotāties ar vārdu.

Lielās puzles malas apzināti netika nolīdzinātas, lai radītu pabeigtības sajūtu, jo tāpat kā Rīga, arī skola nekad nebūs gatava – mūsu saimē vienmēr būs laipni gaidīts katrs jaunpienācējs, viņam atradīsies sava vieta un allaž būs kādas palīdzīgas rokas, kas pasniegsies pretī, lai būtu vieglāk iekļauties.

Paldies visiem skolotājiem, kas atsaucās idejai un palīdzēja to īstenot! Īpašs paldies Baibai Krūmiņai, Vitai Miķelsonei un Ivetai Ērglei!