Ziemassvētku, animācijas un spēlfilmu izlases bērniem

 

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 1. – 4.klašu skolēni noskatījās biedrības ,, Kinopunkts” piedāvātās filmas.

4.klases skolēni animācijas filmas un Ziemassvētku izlasi  skatījās klases stundās Adventa laikā pirms Ziemassvētkiem. Šajā pirmssvētku laikā skolēni mācījās par svētku svinēšanas tradīcijām. Tās labi bija vērojamas animācijas filmā „Saule brauca debesīs”,  kur savijās tradīcijas ( ķekatās iešana maskās, dziesmu dziedāšana, dažādas izdarības ) ar J.Kaukuļa oriģinālmūziku. Centās izzināt latviešu autorus, kuri bērniem rakstījuši par Ziemu un Ziemassvētkiem. Animācijas filmu Ziemassvētku ciklā varēja vērot M.Stārastes ,, Kraukšķīti” un I.Ziedoņa ,, Balto pasaku”. Skolēniem patika filmiņas ,, Kad āboli ripo”, ,,Māsa un brālis”. Vērojot latviešu autoru darbus, skolēni mācījās tikumus un vērtības, latviešu literāro valodu.

3.klases skolēni filmu izlasi ,, Zelta Ziemassvētki”  skatījās mūzikas stundā. Skolēniem šī mūzikas stunda ļoti patika, jo mūzikas skolotāja aicināja skolēnus skatīties filmas un ieklausīties filmas mūzikā. Filmu ,,Lote un pazudušie pūķi” skatījās latviešu valodas stundā. Pēc filmas pārrunāja, kādi bija varoņi, ko viņi darīja un kādas bija filmu varoņu īpašības. Filmā norisinājās dažādi piedzīvojumi, interesanti tēlojumi, dažādi varoņi un katrs ar savu raksturu. Dažiem skolēniem ir ļoti patikusi Lotes mazā māsiņa. Skolēni redzēja dažādas filmas, kuras vēl nebija redzējuši. Iepazina dažādus filmu varoņus.

2.klases skolēni noskaidroja, kuras filmas  ir jau redzējuši un kuras vēlas noskatīties. Filmas skatījās mācību stundu laikā un pārrunāja, ko ieguva-  sociālajās zinībās tēmas „Labo darbu laiks” un „ Nāk Ziemassvētki”,  latviešu valodā  – runātprasmes  veidošana  par filmās redzēto, sava viedokļa un galvenās domas izteikšana. Ētikā – mācījās saskatīt tikumiskās vērtības. Skolēniem bija iespēja iepazīt arī latviešu filmas. Kino skatīšanās pieredze veidojas kā patīkams piedzīvojums.  Bērni ieguva arvien jaunas zināšanas un kultūras pieredzi, kas ļauj attīstīties katra individuālajai personībai un spējai emocionāli līdzpārdzīvot notiekošajam. Filmu skatīšanās bērnos radīja kopēju prieku pirmssvētku laikā. Skolēniem patika visas noskatītās filmas. Īpašas atsauksmes bija par animācijas filmām  „Avārijas brigādes leļlu filmu izlase” un „Zelta Ziemassvētku izlase”.

1.klases skolēni, tuvojoties Ziemassvētkiem, latviešu valodas stundās lasīja stāstus, mācījās dzejoļus un tautasdziesmas par šiem svētkiem. Tādēļ arī animācijas filmās paspilgtināja tuvojušos svētku noskaņu.

Gatavojot apsveikumus vizuālās mākslas stundās, pievērsās ģimenes tēmai, vecvecāku nozīmei katra bērna dzīvē. Sociālo zinību stundā pārrunāja skolēnu strīdu iemeslus un sekas un kā tas sasaucas ar pūķu strīdu. Animācijas filmas rosināja skolēnu iztēli un iedvesmoja radošo darbu veikšanai.

Spēlfilma ,,Vectēvs, kas bīstamāks par datoru’’ rosināja izvērtēt katra skolēna attiecības ar saviem vecvecākiem, tos labāk saprast un cienīt. Skolēniem ļoti patika animācijas filmas, patikā vizuālie tēli. Juta līdzi Lotei, daži pat iejutās Lotes lomā, smējās par pūķu muļķīgo strīdu, un daži atcerējās par ko nevajadzīgi strīdējušies ar citiem.