Zinību dienā bērnudārzā

Zinību dienā bērnudārzā mīļi gaidījām 92 bērnus, no kuriem pašiem jaunākajiem Eliai un Mairim ir tikai 1gads un 7 mēneši. Katrs bērns, pirms doties sasveicināties ar audzītēm un auklīti, savas grupiņas ligzdiņā ielika krāsainu oliņu. Ligzdiņas pildījās, jo bērnu mūsu bērnudārza 5 grupiņās ir daudz, par ko liels prieks! Jaunākās audzēknes tētim šoreiz bija tas gods uzvilkt mastā Latvijas Valsts karogu. Suminājām audzītes Svetu un Inesi K. par godam nopelnītajiem pateicības rakstiem no Amatas novada Izglītības pārvaldes. pateicamies arī čaklajiem palīgiem: Gabrielas A. tētim, Krišjāņa un Jēkaba māmiņai, Haralda māmiņai, auklītes Aritas vīram Tālim, auklītes Solvitas draugam Edgaram, audzītes Ingunas vīram Ivaram, skolotājas Līgas vīram Intaram. Pirms doties gājienā uz lielo skolu, bērnudārza kolektīvs bija sagatavojis pārsteigumu- nelielu leļļu teātra izrādi, bet novēlējumā visiem vecākiem un bērnudārza kolektīvam  skanēja vārdi: ESIET PARAUGS! Lai mums izdodas!