10.klases iesvētības

No 12.-15.septembrim skolā norisinājās ikgadējā tradīcija-10.klases iesvētības. Kā ierasts, katrai iesvētību dienai savs dreskods un dienas uzdevums. Noslēgumā, protams, netīrs fināls, svinīgs zvērests un jautra diskotēka.

Vidusskolas gaitas ir kā ievads “lielajai dzīvei” un pēdējie teikumi “bezrūpības nodaļā”. Tāpēc devām jaunajiem vidusskolēniem iespēju uz vienu dienu justies kā jaukajās bērnības dienās . Pagriezt laika ratu mazdrusciņ atpakaļ, lai gūtu prieku, dziedot un rotaļājoties. Pirmās dienas dreskods- “Atpakaļ bērnudārzā”. Dienas uzdevums- doties rotaļā, kuru klases vecākais izlozējis. Tika izlozēta “Adat bērni, ko adati”. Iesvētības ieskandinātas smaidpilni, saliedētā gaisotnē. Otrās dienas dreskods- “Pirāti”. Dienas uzdevums- uzzīmēt klases karogu un piedalīties komandu stafetē. Stafetē katram “pirātu kuģim” trīs cilvēku sastāvā, kuri cieši satīti pārtikas plēvē, “jāizkuģo” līdz ostai. Taču pa ceļam ir mīnas, no kurām jāizvairās. Komanda, kura, nepieskaroties mīnām, finišē pirmā, saņem dārgumus konfekšu veidolā. Trešās dienas dreskods- “Zemnieki”. Dienas uzdevums- atbrīvot skolas ābeļdārzu no “puveņiem”. Sadalījām klasi komandās. Katrai komandai viens riņķis, pie kura turoties, jāsalasa pilna ķerra ar sapuvušiem, bojātiem āboliem. Kad ķerras puveņu pilnas, komandas dalībniekiem jāsastājas kolonnā vienam aiz otra, jāuzliek rokas uz priekšā stāvošā pleciem. “Pastum, pastum, pietupies” dziesmas ritmā dejojot, jāstumj puveņu ķerra apkārt skolas dīķim. Ceturtā diena – “Ārsti”. Šo dienu īpašāku padarīja 10.klases audzinātājas svētki. Nolēmām, ka gluži kā mēs esam sveikuši savu audzīti- ar ziediem rokās, pie loga sniedzot muzikālu sveicienu. Arī jaunākajiem vidusskolēniem šādi ir jāiepriecina viņu audzīte. Tāpēc dienas uzdevums- audzītei dziedāt vārda dienas serenādi. Bijām gandarīti, ka sveiciens izdevās. Ceram, ka šī tradīcija tiks turpināta.

Iesvētību fināla starts tika dots ”make up” stacijā, kur dalībnieki 2-3 cilvēku sastāvā viens otru “saposa” kā nākas. Tad sekoja “Enerģijas dzira”, lai visām aktivitātēm pietiktu spēka. “Nodzēs liesmu, apšļaksti biedru” punktā desmitās klases skolēni, stāvot viens otram pretī ar aizsietām acīm, spļāva ūdeni, lai nodzēstu uz galda degošo sveces liesmu. “Smilšu pils” stacijā rāpojot šķērsoja pludmales volejbola laukumu, finišā cēla smilšu pilis vismaz trīs plaukstu augstumā. “Noslēpumainie zābaki” pieturvietā viens no komandas kāpa ar “labumiem” pildītos zābakos un aizsietām acīs šķērsoja liepu labirintu, vadoties vien pēc pārinieka teiktajām norādēm. Ceļu no “Noslēpumainajiem zābakiem līdz “Stum ķerru” stacijai dalībnieki mēroja kopīgi lecot, iekāpuši lielā maisā. “Stum ķerru” pieturvietā viens dalībnieks sēdēja ķerrā un ar balsi koordinēja tās virzienu, kamēr ķerras stūmējs ar aizsietām acīm centās nebraukt neceļos. “Slidkalniņš” bija kā patīkama atpūta, jo tikai jānošļūc pa plēvi. Protams, ne parastu, bet gan noklātu ar īpaši slīdošām smērvielām. Pakalniņa pakājē atradās stacija “Izmakšķerē ābolu”, kur ar muti no “varžu dīķa” jāizņem ābols. Makšķerēšanas noslēgumā katrs tika pie balta “salūta”. “Veldze” pieturvietā dalībnieki, balstoties uz elkoņiem, šķērsoja bērnu rotaļu laukumu un saņēma atvēsinošu dušu. “Baltais paklājs” stacijā iesvētāmie ripinājās pa īpašu dūnu paklāju. “Atslēdz vidusskolu” punktā desmitie bedrē meklēja īpašās atslēgas. Atslēgas, ar kurām atslēgt durvis uz vidusskolu. Savu iesvētības izaicinājumu noslēdza, mūzikas pavadībā ierāpodami finišā.

Svinīgam maršam skanot un lietum dāsni līstot, 10.klase skolas priekšā, tupot uz ceļgaliem, deva savu zvērestu. Cieši ticam, ka visi “zvēram” tika teikti no sirds un turpmāk tiks ievēroti. Priecājoties par pilntiesīga vidusskolnieka statusu, tika izbaudīta arī veldzējoša pelde skolas dīķī, kas ir gluži kā neatņemama iesvētību sastāvdaļa. Visi iesvētītie no galvas līdz kājām bija noklāti ar smiltīm, spalvām, eļļu, miltiem, un vēl citiem rūpīgi piemeklētiem labumiem. Drīz vien tika “ielenktas” dušas, sākās pošanās vakara jautrībai. Balles sākumā ar gardiem našķiem tika apbalvoti tie, kuriem iesvētību talonos sakrāti visvairāk zīmodziņi. Vakara gaitā dziedājām, dejojām un piedalījāmies dažādās spēlēs. 10.klases iesvētības bija iesvētības arī mums pašiem, jo to organizēšanas laikā krietni tika pārbaudītas mūsu pacietības, saliedētības, komunikāciju prasmes un darbspējas. Par spīti mūsu mazajai komandai, desmitajiem tomēr izdevās sarūpēt aizraujošu, izaicinošu un jautru vidusskolas sākumu.

Bez palīdzības, protams, neiztikt. Liels paldies mūsu (12.klases) audzinātājai par neizmērojamo atbalstu aktivitāšu organizēšanā. Pateicamies 11.klases kolektīvam par entuziastisko iesaisti staciju vadīšanā. Paldies skolotājām- Sigitai Upeniecei, Baibai Krūmiņai, Agitai Kramai, Ivetai Ērglei- balles laikā jutām jūsu atbalstu un drošo plecu, taču arī sniegto brīvību.

Desmitie, ceram, ka iesvētības izbaudījāt un atcerēsieties ar smaidu!

Esat godam nopelnījuši vidusskolēna statusu!

10.klases skolēnu viedokļos ielūkojoties:

Agnese: ”Paldies 12.klases skolēniem par mūsu iesvētīšanu! Bija ļoti interesanti katru dienu iejusties kādā no tēliem. Pēdējā diena bija neaizmirstama, lika katram no mums izkāpt no komforta zonas.”

Nikola: ”Man ļoti patika iesvētības, un esmu pārliecināta, ka šis notikums man paliks atmiņā mūžīgi. Visjautrākā bija vārtīšanās pa spalvām, vēl ļoti patika eļļainais brauciens pa plēvi. Kopumā viss bija ļoti forši saorganizēts.”

Mikus: ”Man ļoti patika kā Jūs (12.klase) izdomājāt likt katru cilvēku pa pāriem. Un man arī patika daudzas pretīgās aktivitātes, kā tas dzēriens, zābaki ar āboliem utt.”

Elīza: ”Man, piemēram, ļoti patika tas, ka bija jāvārtās pa spalvām. Īsti nekā tāda nebija, kas nepatika. Vienīgais, kas nepatika, ka eļļu lēja virsū un bija jāšļūc pa plēvi. Visspilgtākais, kas paliks atmiņā, ir viss. Bija brīnišķīga diena pavadīta ar saviem klasesbiedriem un ar 12.klasi. Liels paldies Jums par foršām aktivitātēm!”

Megija: ”Man ļoti patika šīs iesvētības. Iesvētību tēmas likās ļoti unikālas un interesantas, tāpēc padarīja šo visu jautrāku. Iesvētību gala diena bija ļoti interesanta, jo šādas stafetes pārsteidz ikvienu. Iesvētību balle bija ļoti laba, šādas balles vēlētos atkārtot.”

Kristaps: ”Iesvētībās patika viss. It sevišķi zvēresta došana radīja sajūtu, ka esam gaidīti vidusskolā. Patika arī tas, ka bija balle, kas varēja būt kuplāk apmeklēta.”

 

                                                           12.klases skolniece Rēzija Krieviņa