Pārgājiens “Iepazīsti Vecpiebalgu”

Rudens pārgājiens ,,Iepazīsti Vecpiebalgu!” kļuvis par tradīciju skolas gadu iesākot. Katrs klases kolektīvs izvēlas maršrutu, lai iepazītu Vecpiebalgas dabu, apskates objektus, uzņēmumus un cilvēkus, kas dzīvo un strādā mums blakus.

1.klases skolēni veica savu pirmo aktīvo, radošo, interesanto aktivitāti- devās pārgājienā “Iepazīsti Vecpiebalgu”. Sporta skolotāja Līgai Glāzere – Spalviņa izveidoja 14  foto pieturas punktus kurus veicām pa noteiktu maršrutu. Skolēni aktīvi darbojās, meklēja pēc kartes norādīto fotogrāfiju, kur bija norāde ar uzdevumu un atslēgas vārdu. Katrā pieturas punktā bija jāveic kāds uzdevums- jāspēlē spēles, jāmin mīklas, jādzied dziesmas, jāvēro daba, jāiedomājas vislielākā vēlēšanās un jāatbild uz jautājumiem. Kopā atšifrējām teicienu- MĒS ESAM UN BŪSIM VĒL GUDRĀKI, SMAIDĪGĀKI, SPORTISKĀKI, RADOŠĀKI, DRAUDZĪGĀKI, LAIMĪGĀKI ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ!

2.klases skolēni pārgājienā  devās, meklējot kartē atzīmētos objektus. Ejot pēc kartes, vajadzēja dabā atrast fotogrāfijā redzamo objektu. Pie katra atrastā objekta bija veicams kāds uzdevums un piefiksējams vārds. Bijām pie BMX trases, bērnudārza, pagasta pašpārvaldes ēkas, Grišku kalnā, pie baznīcas un kultūras nama. Izstaigājām ,,Vecpiebalgas viesistabu”. Pa ceļam dziedājām, minējām mīklas, skaitījām pakāpienus, saucām kokus un putnus. Pie katra atrastā objekta veicām kādu interesantu uzdevumu. Atrastos vārdus salikām teikumā, kur izveidojās novēlējums.

3.klases skolēni devās pārgājienā, kur iepazina dažādas vietas Vecpiebalgā. Ceļā devās pa kontrolpunktiem, kuras bija jāatpazīst pēc attēla. Katrā bija jāveic kāds uzdevums un jāpieraksta dotais vārds. Ceļojuma beigās atšifrējām vēlējumu jaunajā mācību gadā. Visgrūtāk bija atrast divus uzdevumus, kuri atradās Vecpiebalgas viesistabā. Patika uzkāpt augstajā Grišku kalnā, izskriet BMX trasi, nodziedāt kopīgi dziesmu, iet rotaļās un citas aktivitātes. Paldies sporta skolotājai Līgai Glāzerei Spalviņai, kura izveidoja interesanto foto orientēšanos sākumskolēniem!

4.klases skolēni devāmies pārgājienā ar uzdevumiem pa Vecpiebalgu. Kā izrādās, orientēties kartē nemaz nav tik viegli, bet, liekot prātus kopā, visus punktus izdevās atrast. Kopā nosoļojām 11’000 soļu jeb aptuveni 8km. Bērni šodien noteikti gulēs labi no patīkamā noguruma. Paspējām gan kontrolpunktos uzspēlēt iepazīšanās un saliedēšanās spēles, gan kārtīgi izkustēties ar skolēnu ieteiktajiem “saldētājiem” un klasisko “pēdējais pāris šķiras”. Uzkāpām arī Grišku kalnā un apskatījām pilsdrupas (diemžēl tikai pa gabalu). Mūs pie sevis uzņēma arī Sadales tīkls komanda, kura deva nelielu ieskatu tajā, ar ko profesiju pārstāvji šeit dara ikdienā, ļāva izpētīt tehniku un izprast, kam tā tiek lietota, kā arī skolēni ar soļiem un pēdām mērīja un aprēķināja stabu garumus, un centās atbildēt uz atjautības jautājumiem.

 5.klases skolēni devāmies pārgājienā uz K.Skalbes muzeju „Saulrieti”. Pie muzeja mūs sagaidīja I. Muižniece un L. Grudule, kuras pastāstīja par pasaku ķēniņa dzīvi un izrādīja Saulrietu māju. Muzeja vadītājas bija sagatavojušas konkursu par K. Skalbi, un uzmanīgākie klausītāji ieguva nelielas balviņas. Pirms došanās atpakaļ uz Vecpiebalgu, pabija Vaktskalnā, kur atdusas rakstnieks.

Tā kā 5.klases skolēni ir ļoti sportiski, aizgāja arī līdz Alauksta estrādei, kur varēja izskrieties un izšūpoties pēc sirds patikas.

6.klases skolēni devās pa veco Piebalgas ceļu uz Vecpiebalgas viesistabu, kur iepazinās ar kokiem. Mācījās atpazīt un veidoja Koku pasi- bērzam, ozolam, apsei. Noteica koka pazīmes, kaimiņus, mērīja apkārtmēru, augstumu, noteica vecumu, rakstīja koka stāstu, dzejoli, mīklas, veidoja kocīgus vārdus, teikumus, meklēja internetā koku nosaukumus dažādās valodās, uzzināja koksnes pielietojumu. Fotografēja. Darbojās grupās.

7.klases skolēniem  pārgājiena pirmā pieturvieta – Kultūras nams, kurš 1887.gadā tika celts kā Vecpiebalgas Labdarības biedrības nams. Apskatījām brāļu Kaudzīšu skulptūru, kas atklāta 1987. g. Vecpiebalgas Labdarības biedrības simtgades atcerei. Ceļu turpinājām uz Antona Austriņa piemiņas muzeju “Kaikaši”. Uzzinājām ne tikai par rakstnieka dzīvi un rakstītajiem darbiem, bet arī rēķinājām, cik veci ir grīdas dēļi, kurā kontinentā atrodas Peru. Atpakaļ ceļā apskatījām baznīcu, un pieminekli brāļu Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” personāžam – Lienai. Pārgājien nebūtu pārgājiens, ja nekūpētu ugunskurs un neceptos desiņas. Atpūtāmies Vecpiebalgas viesistabas birzītē. Priecājamies, ka atkal visi varam būt kopā.

8.klases skolēni devās pārgājienā uz Alauksta ezeru pie estrādes. Kurināja ugunskuru, cepa desiņas, piedalījās dažādās kustību rotaļās, lai sasildītos,

9.klases skolēni  devās uz Alauksta ezeru, priecīgi par kopā būšanu, tika pārspriesti vasarā padarītie darbi, jo liela daļa skolēnu strādāja,  aizrautīgi tika spēlēta bumba , spītējot ziemeļvējam. Paldies Elīzas mammai par supergardo klinģeri un Kristapa mammai par palīdzību malkas sagādāšanā.

10.-12.klašu skolēni īsu brīdi pakavējās pie senās draudzes skolas ēkas un mēģināja noskaidrot, kādas praktiskas nozares no jauna tika ietvertas draudzes skolas programmā ,,skolas tēva” A. Rātmindera laikā. Pa ceļam uz K.Skalbes muzeju “Saulrietos” izkustējāmies sportiskās aktivitātēs, uzkāpām Grišku kalnā. Interesanta, atraktīva un izglītojoša programma sagaidīja mūs K.Skalbes muzejā, par to liels paldies Ilonai Muižniecei un Līvai Grudulei. Noslēgumā atpūtāmies pie Alauksta ezera krasta putojošajiem viļņiem.