Zinību diena

,,Tik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet…

Iesim saņemt un starot

Un dot!

              ( O. Vācietis)

Zinību diena

    Ar krāsainiem ziediem rokās Zinību dienā Vecpiebalgas vidusskolas saime pulcējās skolas pagalmā, lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Ar sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti topošie absolventi – 12. klases skolēni un 1. klases 22 skolēni, kuri uzsāk mācības skolā.

Ciemos  bija ieradusies Burtu meitiņa ( Agnese, 9.klase) no M. Stārastes grāmatas ,, Burtu pasakas”, kas mazajiem pirmklasniekiem rotaļājoties palīdzēja atpazīt burtus un   kopīgi visiem nodziedāt ,,Joka pēc alfabēts”.

2021./2022. m.g. skolā mācīsies 197 skolēni:

1.kl. – 22; 2.kl. – 21; 3.kl. – 14; 4.kl. – 20; 5.kl. – 21; 6.kl. – 12; 7.kl. – 15 ; 8.kl. – 21; 9.kl. – 27

10.kl. – 9; 11.kl. – 6; 12.kl. – 10

Pēc valsts himnas skolēnus, skolotājus un vecākus uzrunāja skolas direktore Ilona Strelkova un aicināja katram izvirzīt savu mērķi un uz to neatlaidīgi tiekties. Viss ir iespējams un sasniedzams. Apsveica arī vecāku padomes pārstāvis D. Zārdiņš  un Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja L. Burdaja

Vecpiebalgas vidusskolas pateicības saņēma:

  • dārzniece Antra Miezīte par ieinteresētību un iniciatīvu skolas apkārtnes labiekārtošanā, veidojot vienotu iestādes koptēlu;
  • direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Reinis Rāvietis par ieinteresētību skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošanā un pašaizliedzību skolas vides labiekārtošanā;
  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Lelde Burdaja par ieinteresētu un ilggadēju atbalstu izglītības iestādes attīstībā.

Mācību gadu iezvanīja 1. un 12.klases skolēni un  visi skolēni devās apkārt skolas dīķim

Lai kopā mums izdodas veidot tādu vidi, kurā vēlamies dzīvot, strādāt, radoši radīt un krāt zināšanas!