Skolas telpas gaida skolēnus

Ar lielu nepacietību skolēni gaidīja, kad mācības varēs atkal notikt klātienē. Vasaras periodā skolā vairākās telpās veikts nopietnāks remonts. Bērnudārzā pie skaisti atremontētām telpām tikusi sešgadīgo grupiņa, bet skolā  – ķīmijas, bioloģijas un fizikas kabinets. No jauna izveidota laboratorijas klase, angļu valodas kabinets un skolotāju istaba. Kopmītnēs mākslas programmas bērni varēs darboties jaunajā telpā, kur atrodas ceplis.