6.12

6. decembra rīts skolas apkārtnē

Bildes iesūtīja: Juris Jēkabs Vološins