Prezentācijas

16.oktobrī 9.-12.klašu skolēni uzklausīja skolasbiedru prezentācijas par Baltijas jūras projekta aktivitātēm.

8.klases skolniece Dagmāra Gulbe dalījās atmiņās par piedzīvoto divu dienu seminārā Salacgrīvā, savukārt 9.klases skolniece Marta Pundure un 10.klases skolniece Kate Elizabete Antone-par starptautisko konferenci “Global Citizen 2030” Vācijā. 10.klases skolēni Elīna Meldere, Ralfs Kuzmans un Mārcis Bērziņš iepazīstināja ar mērījumu rezultātiem programmā “Gaisa kvalitāte”.

Rakstu sagatavoja: Agita Bērziņa