6.klases skolēni MEŽA EKSPEDĪCIJĀ

14. septembrī Vecpiebalgas vidusskolas 6.klases skolēni devās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” rīkotajā MEŽA EKSPEDĪCIJĀ.

Latvijas valsts mežu ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.

Ierodoties pasākuma vietā Vangažos, mūs sagaidīja LVM darbiniece, kura iepazīstināja ar pasākuma norisi un izsniedza nepieciešamo inventāru. Mežā devāmies pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās. 10 dažādajās stacijās uzzinājām par meža zinātni, par produktiem, ko iegūst no koksnes. Jaunaudzē skaitījām kokus un novērtējām, vai mežs ir atjaunots. Retinājām mežu un kopām jaunaudzi. Mēģinājām noteikt koku vecumu. Ar kociņu un pēdu palīdzību mērījām un noteicām koku augstumu. Aizraujoši bija būvēt Leonardo Da Vinči pašnesošo tiltu un pašiem pārbaudīt tā izturību.

Noslēgumā mūs gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru.

Veicot uzdevumus ekspedīcijas stacijās, sākām apzināties, cik liela ir cilvēka ietekme uz meža ekosistēmu un cik svarīgi ir mežus saglabāt.