6.un 7.nedēļa bērnudārzā

Pasaule mums apkārt ir tik daudzveidīga un interesanta! To var izzināt sasmaržojot, izgaršojot, sajūtot, saklausot. Tieši tā bērni kopā ar audzītēm un auklītēm apguva daudzas, svarīgas zinības. Lepojamies ar mūsu jauno skolotāju Ansi, kurš kopā ar bērniem rada brīnumus no Lego. Dubultprieku un možumu bērni iegūst, dodoies uz peldētprasmes nodarbībām Madonas p.i.i. “Saulīte”, jo tur var ne tikai peldēties, bet arī izviļāties bumbiņbaseinā!
Pirms rudens brīvlaika visās grupiņās notika vecāku sapulce, kā arī kopsapulce, kurā galvenie jautājumi bija: kompetenču pieeja mācībās pirmsskolā; iesaistīšanās programmā “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”, pagājušā mācību gada vecāku aptaujas apkopojums un secinājumi, par pulciņu nodarbībām mūsu bērnudārzā, par informācijas apriti.