9.klases izlaidums

Nu, lūk! Durvis ir atvērtas, un tu stāvi uz sliekšņa. Nē- tu esi gatavs iet pāri slieksnim, vismaz tava sirds jau ir ceļā! Tev tikai jāiet. Tik tālu, cik spēsi ilgoties. Ej un domā ar sirdi!

11.jūnijā īpašos apstākļos notika 9. klases izlaidums. Ierobežojumu dēļ, piedalījās tikai paši absolventi, vecāki, audzinātājas – B. Kuzmane, A. Piruška, A. Glāzere un I. Batņa, direktore I. Strelkova un vietniece mācību datbā M. Gavare.

Apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma visi 14 audzēkņi. Indra Gita Bērziņa saņēma arī Vecpiebalgas vidusskolas Zelta liecību ( visos mācību priekšmetos 8-10 balles).

Skolas direktore aicināja turpmākajā dzīvē izvēlēties mērķus, kurus sasniegt, izprast sevi, kāds tu vēlies būt, ko darīt un ko sasniegt.

Izsniedzot apliecības, klases audzinātāja I. Batņa dalījās pārdomās, ko ir mācījusies no katra sava audzēkņa.

Vecpiebalgas novada domes pārstāve A. Caunīte – Bērziņa vēlēja katram atrast dzīvē īsto ceļu, pa kuru doties tālāk, neaizmirstot Vecpiebalgu.

Absolventi un vecāki teica paldies skolas kolektīvam un klases audzinātājai.

Skolas pagalmā turpinājās foto sesija, draudzīgas sarunas un cienāšanās ar pīrādziņiem un kliņģeri.

Katram būs ejams savs ceļš, bet 1.septembrī skolā gaidām ikvienu no viņiem!