2020./2021. mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolā sāka darboties ugunsdzēsēju pulciņš. Lai veiksmīgi realizētu programmā paredzētās praktiskās nodarbības, nepieciešams ugunsdzēsēju ekipējums (ugunsdzēsēju tērps, josta, ķivere, zābaki un cimdi). Viena individuālā aizsardzības ekipējuma izmaksas ir aptuveni 1000 eiro.

Lūdzam atbalstīt ekipējuma iegādi ar ziedojumu Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrības kontā.

Rekvizīti:

Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība
Reģ.nr. 40008215932
Gaismas iela 2, Vecpiebalga,
Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, LV-4122
Banka AS “Swedbank”
Konts LV50HABA0551046423608

Maksājuma mērķī norādīt “ziedojums ugunsdzēsēju tērpu iegādei”