A. Ķirškalnes konkursa „Pie saulespuķes pieturos” noslēguma pasākums

6.septembrī jau ceturto reizi Vecpiebalgas vidusskolā organizēja konkursa noslēguma pasākumu. Konkursa dalībnieki, skolotājas un darbu izvērtētājas ( Beāte ozoliņa, Sarma Rudenāja, Līva Grudule un Inguna Bauere)  pulcējās Vecpiebalgas Jaunajos kapos pie Adinas Ķirškalnes atdusas vietas, bet pasākuma turpinājums – skolā.

Sarma Rudenāja ( A. Ķirškalnes krustmeita) dalījās savās atmiņās par A. Ķirškalni, par viņas attieksmi pret skolēniem un notikumiem, prasmi saskatīt labo katrā. Arī B. Ozoliņa dalījās atmiņās par skolotāju, viņas vienkāršību un sirdsdegsmi. Mums, skolēniem, bija interesanti klausīties un domāt, kā mēs varam kļūt labāki, kā pilnvērtīgāk piepildīt savu skolas laiku.

Konkursam šogad bija iesūtīti darbi no Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas vidusskolas. Piedāvātā tēma : Interesantākais notikums skolā.  Žūrijas komisijas dalībnieces izteiksmīgi lasīja labākos darbus,  dalījās konstuktīvās pārdomās par darbiem, lai mūs stimulētu turpināt rakstīt un vairāk lasīt labu literatūru.

Rezultāti:

Pirmā godalga piešķirta Dārtai Kancēvičai ( 9.klase); Otrā godalga – Rūdolfam Rudzītim ( 9.klase); Trešā godalga – Gitai Indrai Bērziņai ( 8.klase) un Ernestam Smaliķim ( 9.klase).

Atzinības par uzdrošināšanos un radošu domu: Jurģim Zommeram, Rēzijai Krieviņai, Melisai Polīnai Stepānei, Elīnai Melderei, Zandai Betijai Šīrei un Elizabetei Katei Antonei.

Sapratām, ka skolotāju ieguldījums ir nozīmīgs, lai mēs varētu piedalīties konkursos un gūt panākumus.

Uz tikšanos nākamgad!

                               Rakstu sagatavoja: Elīna un Kate (11.klase)