Zinību diena

“Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu.

Tās ir cipars, burts, nots.

Jeb zināt, domāt, sapņot.”    / Viktors Igo/

 

2.septembra rītā ar krāšņiem ziedu pušķiem rokās uz Vecpiebalgas vidusskolu steidz 201 skolēns kopā ar saviem vecākiem. Visus mīļi sagaida 60 skolotāji, 20 tehniskie darbinieki, 4 virtuves darbinieki.

Skolas direktore Ilona Strelkova, direktora vietniece mācību darbā Monta Gavare.

Jaunie pedagogi: Baiba Bērziņa, Inese Ozola, Gunita Kundrate, Alvis Rogozins, Iveta Ērgle.

1. klasē mācības uzsāk 13 skolēni, audzinātāja Evita Leiboma

2. klase – 21, audzinātāja Anita Jurgena

3. klase – 21, audzinātāja Anda Balode

4. klase – 16, audzinātāja Vizbulīte Kalniņa

5. klase – 15, audzinātāja Ligita Zemberga – Zeltiņa

6. klase – 20, audzinātāja Vita Lapiņa

7. klase – 25, audzinātāja Sandra Makare

8. klase – 15, audzinātāja Ingrīda Batņa

9. klase – 24, audzinātāja Dace Dāve

10. klase – 6, audzinātāja Vita Miķelsone

11. klase – 13, audzinātāja Agita Bērziņa

12. klase – 12, audzinātāja Agita Krama

Jauns mācību gads – tās ir jaunas iespējas radīt jaunas idejas, meklēt ceļus to īstenošanai, rast jaunus domubiedrus un draugus, attīstīt savas prasmes un pieredzi.

Lai mums visiem kopā veicas!