“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!”

“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!” tā teikts tautasdziesmā, bet tā var teikt arī par mūsu mazputniņiem, jo viņi čakli sēj un stāda, centīgi lasa un zīmē burtus, aizrautīgi gatavo brīnumlietas no dažādiem materiāliem, priecīgi dzied, dejo un deklamē koncertā māmiņām, uzmanīgi pēta dabu. Gluži kā viss dabā aug, ja saulīte silda un labi laista, tā arī bērni aug par labiem cilvēkiem, ja no sirds un ar neatlaidību mācām, rādām priekšzīmi, darām kopā, ja samīļojam un pasakām labus vārdus. Mums izdosies!