Akcija ,, Atpakaļ uz skolu”

Akcija „Atpakaļ uz skolu” Latvijā notiek kopš 2008. gada. Tās laikā Eiropas Savienības (ES) institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti dodas uz izglītības iestādēm, lai ar jauniešiem dalītos savā darba pieredzē un zināšanās par Eiropas Savienības aktualitātēm. Akcijas mērķis ir sniegt jauniešiem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar Eiropas lietu ekspertiem – cilvēkiem, kuru darba pienākumi ir saistīti ar dažādām Eiropas Savienības darbības jomām un aktuālajiem notikumiem. 2021. gadā akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” norisinās no 12. aprīļa līdz 14. maijam, jauniešu un Eiropas lietu ekspertu tikšanos organizējot tiešsaistē.

Mūsu  skolas 8.-11.klašu skolēni tiešsaistē tikās ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieku- Politisko direktoru Jāni Mažeiku. Viņš pastāstīja par sevi, ikdienā veicamajiem  darbiem, par Eiropas dienu, Latvijas dalību ES, Eiropas zaļo kursu un jauniešu līdzdalību un iespējām ES.

 

Savās pārdomās par dzirdēto dalījās 9.klases skolēni:

  • patīkami pārsteidza, ka J. Mežeiks savā sarunā ar mums pieminēja Vecpiebalgas novada vēsturi Latvijas politikā. Pastāstīja par Hermani Albatu, kas bijis Ārlietu ministrs ( valtsvīrs), jurists, diplomāts, publicists, mācību spēks LU;
  • sapratu, ka Ārlietu ministrijai ir svarīga loma mūsu ikdienā un krīzes situācijās;
  • cik daudz vajag apgūt, mācīties, lai strādātu atbildīgos amatos, lai spētu ātri un operatīvi komunicēt un pieņemt pareizos lēmumus, kāda nozīme ir labi pārzināt svešvalodas;
  • man jāapgūst prasme interesanti pastāstīt par sevi, saviem darbiem, savu skolu;
  • jāiemācās, kā saplānot savu darba dienu, nedēļu, mēnesi – to saklausīju stāstījumā, kas mani uzrunāja;
  • cik grūts un atbildīgs darbs ir Politiskajam direktoram, bet cik interesanti un aizrautīgi J. Mažeiks stāstīja par savu pieredzi, par savu profesiju un attieksmi pret saviem pienākumiem;
  • mani ieinteresēja darbs Eiropas parlamentā – padomāšu par nākotni.