Pavasaris skolā

Lai gan nelabvēlīgā epidemioloģiskā situācija Vecpiebalgas novadā nepieļauj mācību procesa organizēšanu klātienē, skolas apkārtnē rosība nav apsīkusi – tehniskais personāls mērķtiecīgi un radoši labiekārto skolas vidi.

Jaunu veidolu ieguvušas visas puķu dobes skolas pagalmā, bet vislielākās pārvērtības piedzīvojusi dobe pie karoga masta –  dobes centrā rotājas nokarenā lapegle un kalnu priedes, bet karoga mastu apjož bruģēts laukumiņš. Tapusi ne tikai jauna puķu dobe pie gājēju celiņa uz veikalu ,,Nodus” (vilkābelei blakus mājvietu radušas ziemcietes), bet īstenota arī dārznieces Antras Miezītes ideja – pie gājēju pārejas uzstādītas puķu kastes, kas jau pirmajā dienā izpelnījušās lielu ievērību. Savukārt skolas stāvlaukuma norobežošanai iestādīti koki – papildināta liepu rinda un otrā malā pārstādīti pie pludmales volejbola laukuma augušie ceriņi.

Mūsu skolas skolnieku veidotās koka pūces, kas ilgus gadus mitinājušās zēnu mājturības kabinetā, tagad ar profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņu gādību ietērptas skolas karoga krāsās un nepacietīgi gaida atgriežamies skolēnus.

Beigušies darbi arī rotaļlaukuma teritorijā, un prieks par to, ka tā šobrīd kļuvusi par iecienītu bērnu un vecāku atpūtas vietu.

Lai saudzētu dabu un uzturētu apkārtējo vidi tīkamu, mūsu skolas Izglītojamo pašpārvalde noorganizēja atgādņu konkursu, kura uzvarētāju darbi izvietoti skolas teritorijā un ik dienu mūs rosina dzīvot zaļi.